C.E.A.C.

STRATEGIA C.E.A.C AN ȘCOLAR 2015-2016

parteneriat60b9cf3096d5a4ce516485686806b506-0 parteneriat60b9cf3096d5a4ce516485686806b506-1 parteneriat60b9cf3096d5a4ce516485686806b506-2 parteneriat60b9cf3096d5a4ce516485686806b506-3 parteneriat60b9cf3096d5a4ce516485686806b506-4

RAPORT EVALUARE C.E.A.C AN ȘCOLAR 2014-2015

parteneriat1f24b15b8ef9b6b9e5e1e8e8165ea880-0 parteneriat1f24b15b8ef9b6b9e5e1e8e8165ea880-1 parteneriat1f24b15b8ef9b6b9e5e1e8e8165ea880-2 parteneriat1f24b15b8ef9b6b9e5e1e8e8165ea880-3 parteneriat1f24b15b8ef9b6b9e5e1e8e8165ea880-4 parteneriat1f24b15b8ef9b6b9e5e1e8e8165ea880-5

STRATEGIA C.E.A.C. 2014-2015

Page-1 Page-2 Page-4 Page-5

SARCINI SPECIFICE MEMBRII CEAC

 Dragut  Florentina –Coordonator

1. Reprezintă comisia în raporturile cu conducerea unităţii de învăţământ, IŞJ Arges, MEN, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cu orice instituţie sau organism interesat de domeniul de activitate al comisiei, cu respectarea prevederilor legale în acest sens

2. Stabileşte sarcinile membrilor comisiei

3. Realizează informări către conducerea unităţii şcolare, IŞJ Arges, MEN, ARACIP, privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea la nivelul şcolii, pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii specifice şi propun măsuri ameliorative

4. Elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare a unităţii de învăţământ şi ale activităţii desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către IŞJ Arges, pe care le înaintează conducerii unităţii, Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral, IŞJ, direcţiilor de specialitate din cadrul MEN, cât şi ARACIP

5. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către conducerea unităţii, IŞJ Arges, MEN, ARACIP

Caciula  Luminita-secretar

1. Intocmeste si semneaza procesele-verbale ale comsiei

2. Tine evidenta activitatilor desfasurate si se ocupa de intocmirea prezentei membrilor la activitai

3. Posteaza materialele specifice pe site-ul scolii

3. Pastreaza dosarul C.E.A.C.

4. Realizeaza asistente la lectiile desfasurate de cadrele didactice de la invatamant primar intocmind rapoarte de sinteza pentru membri comisiei

5. Coordoneaza toate activitatile specifice de evaluare si asigurare a calitatii la ciclul prescolar si primar

6. Coordoneaza toate activitatile specifice de evaluare si asigurare a calitatii la ciclul gimnazial

Dracea Sima Loredana- membru

1. Este purtatorul de cuvant al comisiei

2. Afiseaza materialele de interes general la panoul de afisaj din cancelarie si de pe hol

4. Orice alta activitate atribuita de coordonator

5. Coordoneaza toate activitatile specifice de evaluare si asigurare a calitatii la ciclul gimnazial

 Olteanu Lamaita- membru

1. Asigura legatura comisiei cu Consiliul Reprezentativ al Parintilor

2. Centralizeaza la nivel de scoala chestionarele aplicate parintilor

3.Monitorizarea participării cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare şi formare continuă

Boambesi Ana –  membru

RAEI

10034762_2013_RAEI

RAEI – Partea a II-a

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

                                                                     An scolar 2013-2014 

Nr. crt

Activităţi

Tipul  de activitate[1]

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

1 Procurarea manualelor si a auxiliarelor scolare             1 Asigurarea manualelor si a auxiliarelor  pentru toti elevii octombrie 2013 Invatatori, profesori Auxiliare curriculare noi   
Comentarii:

  •  Realizat în proporţie de  90%
  • Presedintele Consiliului Cosultativ al Parintilor , parintii, directorul s-au implicat.
  • Introducerea  unei game diverse de auxiliare a contribuit la cresterea calitatii actului educational.

 

2  Introducerea de noi activitati extracurriculare Tipul  de activitate

2

ObiectiveImplicare in activitati extracurriculare TermenePermanent  ResponsabilităţiToate cadrele didactice Indicatori de realizareCresterea numarului de elevi care frecventeaza activitatile extracurriculare
Comentarii:

  • Realizat in proportie de 90%
  • Elevii doresc asemenea activitati.

 

3 ActivităţiDotarea scolilor cu tehnologie informatica . Tipul  de activitate          3 Obiectivedotare cu calculatoare, imprimante,flipchart, etc. TermenePermanent Responsabilităţi Indicatori de realizareCresterea numarului de ore desfasurate  laborator
Comentarii:

  •  realizat în proporţie de 10%

RAEI – Partea a IV-a

 PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR

2014-2015

Nr. crt

Activităţi

Tipul  de activitate[2]

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

1 Modernizarea  salilor de clasa Dotarea cu tehnologie informarica si de comunicare 10. B. 2. 1

 

dotare cu calculatoare, imprimante,flipchart, etc. continuu Managementul institutiei Imbunatatirea indicatorului   
2 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi          6. B. 1.1 initiere de parteneriate cu  cabinee medicale continuu  coord.  activatati extrascolareinvatatorii, profesorii Imbunatatirea indicatorului
3 Functionarea structurilor responsabile cu evaluarea interna a calitatii

  2. B 1. 2.

realizarea atributiilor comisiei Noiembrie 2014 Comisia CEAC Imbunatatirea indicatorului 

 

 

 

 [1] Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI

[2] Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI