Comisii metodice/ de lucru

08.09.2022

Comisii metodice și de lucru -cu caracter permanent,an școlar 2021-2022.

Comisii de lucru

AN ȘCOLAR 2016-2017

COMISIA METODICA MATEMATICA-INFORMATICA
Responsabil Manea Cosmin
Membrii:
 • Voicu Mihaela
 •  Iordache Ionut
 • Lungan Alina
 • Dumitru Anca
 • Ene Marius
COMISIA METODICA OM SI SOCIETATE:
Responsabil Simion Viorel
Membrii:
 • Necula Dorina
 • Lipovanu Diana
 • Luminita Mitroi
 • Panait Mirela

 

COMISIA METODICA STIINTE
Responsabil Dinu Cristina
Membrii:
 • Nicola Amelia
 • Dumitru Marinela
 • Stroie Aurelian
 • Neagu Mihaela
 
 COMISIA METODICA LIMBA SI COMUNICARE:
Resonsabil Pana Liana
Membrii:
 • Dragut Florentina
 • Popescu Niculina
 • Motonea Cristiana
 • Dutulescu Roxana
 • Dracea Sima Elena Loredana
 • Nastase Cristina
 • Stoica Laura

 

COMISIA METODICA EDUCATIE FIZICA SI SPORT,ARTE 
Responsabil Lipovanu Diana
Membrii:
 • Carstea Mihail
 • Stoica Adrian
 • Malusanu Adrian
 • Deaconescu Gabriel
 
COMISIA METODICA A INVATATORILOR
SUBCOMISII DE LUCRU:
COMISIA METODICA A INVATATORILOR SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MICESTI:
Responsabil 

 • Olteanu Lamaita
Membrii:
 • Stana Valentina
 • Bobu Raluca
 • Tache Irina
 • Floarea Simona
 
COMISIA METODICA A INVATATORILOR SCOALA PRIMARA NR. 1
Responsabil Boambesi Ana Maria
Membrii:
 • Vasilescu Maria
 • Romonti Carmen
 • Serban Lidia
 • Retevoescu Maria
 
COMISIA METODICA A INVATATORILOR SCOALA PRIMARA NR. 2:
Responsabil Dumitrache  Ana Maria
Membrii:
 • Delican Constantin
 • Voicescu Adela
 • Jinga Anca
 • Cojocaru Cosmin
 
 COMISIA METODICA A INVATATORILOR SCOALA PURCARENI:
Responsabil Popescu Maria
Membrii:
 • Zarescu Elena
 • Constantin Nadia
 • Comanescu Luminita
 • Florea Simona
 
COMISIA METODICA A EDUCATOARELOR:
Responsabil Caciula Luminita
Membrii:
 • Diaconu Anca
 • Vlasceanu Simona
 • Barbulescu Ionela
 • Bumbara Raluca
 • Dinca Roxana
 • Stoica Adriana

COMISII METODICE SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MICESTI AN ȘCOLAR 2014-2015

COMISIA METODICA MATEMATICA-INFORMATICA
Responsabil Manea Cosmin
Membrii:
 • Voicu Mihaela
 • Floarea Iuliana
 • Dumitru Anca
 • Voicu Mihaela
 COMISIA METODICA OM SI SOCIETATE:
Responsabil Simion Viorel
Membrii:
 • Necula Dorina
 • Lipovanu Diana
 • Luminita Mitroi
 • Panait Mirela
 
COMISIA METODICA STIINTE
Responsabil Dinu Cristina
Membrii:
 • Nicola Amelia
 • Stoicescu Dana
 • Stroie Aurelian
 • Neagu Mihaela

 COMISIA METODICA LIMBA SI COMUNICARE:

Resonsabil Pana Liana
Membrii:
 • Dragut Florentina
 • Popescu Niculina
 • Motonea Cristiana
 • Dutulescu Roxana
 • Dracea Sima Elena Loredana
 • Savu Turcu Alexandra
 • Nastase Cristina
 
COMISIA METODICA EDUCATIE FIZICA SI SPORT:
Responsabil Deaconescu Gabriel
Membrii:
 • Carstea Mihail
 • Stoica Adrian
 • Baicu Ilie
 
COMISIA METODICA A INVATATORILOR
SUBCOMISII DE LUCRU:
COMISIA METODICA A INVATATORILOR SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MICESTI:
Responsabil Tache Irina
Membrii:
 • Stana Valentina
 • Olteanu Lamaita
 • Bobu Raluca
 • Floarea Simona

 

COMISIA METODICA A INVATATORILOR SCOALA PRIMARA NR. 1
Responsabil Boambesi Ana Maria
Membrii:
 • Vasilescu Maria
 • Romonti Carmen
 • Florea Simona
 • Crasan Nicoleta
 
COMISIA METODICA A INVATATORILOR SCOALA PRIMARA NR. 2:
Responsabil Dumitrache  Ana Maria
Membrii:
 • Delican Constantin
 • Voicescu Adela
 • Jinga Anca
 • Roman Claudia
 COMISIA METODICA A INVATATORILOR SCOALA PURCARENI:
Responsabil Popescu Maria
Membrii:
 • Zarescu Elena
 • Constantin Nadia
 • Comanescu Luminita
 • Cotoarba Mariana
 
COMISIA METODICA A EDUCATOARELOR:
Responsabil Caciula Luminita
Membrii:
 • Diaconu Anca
 • Vlasceanu Simona
 • Vlasceanu Sanda
 • Dinca Roxana
 • Stoica Adriana
 
SCOALA GIMNAZIALA NR.1
Com.MICESTI
TEL:0248234013

 

Avizat de Consiliul Profesoral in sedinta din  8.09.2014
Aprobat in Consiliul de Administratie in sedinta din 12.09.2014
DIRECTOR,
PROF. Mihaela VOICU

 

 COMISII DE LUCRU

 COMISIA PENTRU CURRICULUM

 Componenta comisiei:

        POPESCU NICULINA– presedinte;

      1. PANA LIANA – responsabil comisie arie curriculara: Limba si comunicare

      2.DINU CRISTINA – responsabil comisie  arie curriculara ;Stiinte

      3. MANEA COSMIN- responsabil comisie Matematica-informatica

      3. SIMION VASILE-  responsabil comisie arie curriculara: Om si societate (istorie, geografie, civica, religie, muzica);

      4. DEACONESCU GABRIEL- responsabil de arie curriculara: Educatie fizica si sport

      5 .CACIULA LUMINITA- responsabil  comisie educatoare

      6. POPESCU MIRELA- responsabil comisie invatatori Scoala Purcareni

      7. BOAMBESI ANA- responsabil comisie invatatori Scoala Troislav

      8. DUMITRACHE ANA responsabil comisie invatatori Scoala Pauleasca/

  –    9. TACHE IRINA –  responsabil comisie invatatori Scoala Micesti

      10. SIMA LOREDANA- consilier educativ

Evidenţa activităţilor si produsul muncii se constituie într-un dosar. Dosarul este întocmit de presedintele consiliului si trebuie să conţină:
a) copie după Decizia de constituire a Consiliului, pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” si se certifică prin semnătura directorului si aplicarea stampilei;
b) Planul – cadru si ordinul ministrului prin care acesta este aprobat;
c) Oferta curriculară elaborată de Consiliul pentru curriculum, aprobată de Consiliul profesoral;
d) Procese verbale ale sedinţelor Consiliului;
e) Alte documente elaborate de Consiliu si aprobate de CA.
 

COMISIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

   DEACONESCU GABRIEL- presedinte

    1.CONSTANTIN NADIA

    2.FLOREA SIMONA

    3.DUMITRACHE ANA

Evidenţa activităţilor si produsul muncii se constituie într-un dosar.
Dosarul este întocmit de responsabilul comisiei si trebuie să
conţină:
a) Copie după Decizia de constituire a Comitetului pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” si se certifică prin semnătura directorului si aplicarea stampilei;
c) Raportul de activitate al CSSM pe anul scolar anterior, dezbătut si aprobat de C.A.;
d) Programul de măsuri pentru protecţia muncii în anul scolar curent, dezbătut si aprobat de C.A.;
e) Fisele individuale de protecţia muncii semnate la zi pentru intregul personal.
 

COMISIA PSI

1.STOICA ADRIAN- presedinte

2.STROIE AURELIAN

3.DELICAN C-TIN

4.ROMONTI CARMEN

Dosarul este întocmit de responsabilul comisiei si trebuie să conţină:
a) Copie după decizia de constituire a Comisiei pe care se face menţiunea „Conform cu originalul” si se certifică prin semnătura directorului si aplicarea stampilei;
b) Responsabilităţile individuale ale membrilor comisiei aprobate de C.A.;
c) Raportul de activitate al CTPSI pe anul scolar anterior, dezbătut si aprobat de C.A.;
d) Planul de apărare împotriva incendiilor, dezbătut si aprobat de C.A., avizat de director în anul scolar curent, dezbătut si aprobat de C.A.;
e) Fisele individuale PSI semnate la zi pentru tot personalul unităţii precum si tabele de instructaj pentru elevi;
f) Procesele verbale încheiate de către inspectorii PSI cu prilejul controalelor privind modul în care se respectă legislaţia PSI.
 

COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR SI

RECHIZITELOR SCOLARE

1.VOICU MIHAELA- presedinte

2.MARINESCU CRISTINA

3.VASILESCU MARIANA

4.DELICAN CONSTANTIN

5. ZARESCU ELENA

 Criteriile generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevii din învăţământul preuniversitar de , cursuri de zi, sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 558/1998.
 C.A. numeste comisia si stabileste atribuţiile pe fiecare membru al comisiei.

 

                                                  COMISIA DE CASARE

1.DINU CRISTINA-responsabil

2.VASILESCU MARIANA

3.DELICAN C-tin

4.NASTASE CRISTINA

Comisia de casare a bunurilor aflate în patrimoniul Scolii se compune din 4 membri,desemnati de catre consiliul de administratie, pe baza propunerilor nominale facute în cadrul consiliului profesoral.
– atributiile comisiei de casare a bunurilor aflate în patrimonial școlii sunt stabilite de catre consiliul de administratie al școlii, în conformitate cu legislatia în vigoare și specificul unitatii de învatamânt.
– atributiile comisiei de casare a bunurilor aflate în patrimonial Scolii sunt:
a. colaboreaza cu comisia de inventariere a patrimoniului școlii,cu administratorul financiar al școlii;
b. verifica starea bunurilor propuse pentru casare de catre comisia de inventariere;
c. verifica încadrarea bunurilor în termenul de folosinta conform Legii patrimoniului;
d. hotaraste casarea acelor bunuri care au depasit termenul de folosinta și scoaterea din uz a acelor bunuri care au suferit o deteriorare prematura;
e. întocmeste referate care vizeaza casarea anumitor bunuri;
f. întocmeste rapoarte periodice privind activitatea comisiei.
 
 

COMISIA DE INVENTARIERE  SI RECEPTIE

  1.  MARINESCU CRISTINA –responsabil 

   2.STEFAN VIORICA                                 

3. DRAGUT FLORENTINA                                                     

4. CARSTEA MIHAIL                                                               

5. STOICA ADRIAN                                                                 

6. PANĂ LIANA

 Se constituie si functioneaza în baza Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar, art. 31 lit. J, privind rolul consiliului de administratie în stabilirea componentei si atributiilor comisiilor de lucru din unitatea de învatamânt, împartindu-se în doua subcomisii: comisia de receptie si comisia de inventariere.
2. Fiecare subcomisie a Comisiei de receptie si de inventariere a patrimoniului Scolii se compune din câte 4 membri, desemnati de catre consiliul de administratie al Scolii, pe baza propunerilor nominale facute în consiliul profesoral.
3. Atributiile comisiei de receptie si inventariere a patrimoniului sunt stabilite catre consiliul de administratie în conformitate cu legislatia în vigoare si necesitatile unitatii de învatamânt.
4. Comisia de receptie și inventariere a patrimoniului școlii se întruneste 2-3 ori pe an, sau de câte ori este nevoie.
5. Comisia de receptie are urmatoarele atributii:
a. Monitorizeaza activitatea gestionarului Scolii în privinta achizitionarii de bunuri;
b. Verifica si semneaza fiecare lista de bunuri achizitionate de gestionarul Scolii;
c. Verifica corespondenta dintre bunurile aflate pe lista si cele în realitate;
d. Verifica încadrarea în standardul de calitate a bunurilor achizitionate;
e. Colaboreaza cu administratorul de patrimoniu si cu comisia de inventariere;
f. Realizeaza rapoarte periodice privind activitatea comisiei.
6. Comisia de inventariere a patrimoniului Scolii are urmatoarele atributii:
a. Verifica de 1-2 ori pe an patrimoniul Scolii dupa listele de inventar;
b. Verifica starea calitativa a bunurilor Scolii;
c. Verifica functionalitatea bunurilor Scolii;
d. Întocmeste scurte rapoarte de constatare în legatura cu starea calitativa a unor bunuri din patrimonial Scolii;
e. Face propuneri pentru casarea acelor bunuri uzate moral sau cu grad mare de deteriorare;
f. Monitorizeaza întreaga baza materiala a Scolii;
g. Face propuneri pentru îmbunatatirea bazei materiale a Scolii;
h. Colaboreaza cu administratorul financiar, comisia de receptia bunurilor și comisia de casare,pentru buna desfasurare a activitatii;
i. Propune modalitati de îmbunatatire a organizarii si functionalitatii bunurilor aflate în patrimoniul Scolii;
j. Hotaraste scoaterea din inventar a bunurilor casate pe baza referatului întocmit de comisia de casare;
k. Sesizeaza conducerea școlii si consiliul de administratie cu privire la anumite lipsuri, disfunctionalitati, sau deteriorari premature ale unor bunuri din patrimoniul Scolii;
l. Elaboreaza scurte informari și rapoarte periodice privind starea patrimoniului Scolii.
 

COMISIA PENTRU MONITORIZAREA FRECVENTEI

 

1.MOTONEA CRISTINA-responsabil

2.BOAMBESI ANA

3. STANA VALENTINA

4. DELICAN CONSTANTIN

5. NICOLA AMELIA 

a) Verifică lunar situaţia frecvenţei elevilor şi măsurile luate de profesorii diriginţi.
 b transmite numarul de absente lunar la ISJ;      
c) Prezintă spre dezbatere Consiliului Profesoral constatările făcute şi măsurile care se impun a fi luate.
 

  COMISIA PENTRU NOTARE RITMICA SI VERIFICAREA DOCUMENTELOR

1. OLTEANU LAMAITA

2. NASTASE CRISTINA

3.VASILESCU MARIANA

4. DELICAN C-TIN

a) informează periodic conducerea privind ritmicitatea notării,
b) asigură programarea corectă a lucrărilor de verificare pe clase, pentru a evita aglomerarea elevilor,
c) urmăreşte diversitatea metodelor de evaluare. 

COMISIA DE INTOCMIRE A ORARULUI

Componenta comisiei:

1.  POPESCU NICULINA- presedinte

2. MANEA COSMIN

3. VASILESCU MARIANA

4.DELICAN ADRIAN 

a) alcătuieşte orarul şcolii;
b) asigură întocmirea schemelor orare în concordanţă cu planurile cadru operante;
c) modifică orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări M.Ed.C., I.S.J.);
d) afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice;
e) asigură transmiterea acestuia la clase şi la persoana desemnată pentru scrierea condicii de prezenţă a cadrelor didactice;
f) respectă principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul activităţii şcolare a elevilor;
g) corelează specificul spaţiilor de învăţământ cu specificul activităţii programate a se desfăşura în aceste spaţii;
h) corelează numărul de săli disponibile pe schimburi şi intervale orare cu numărul de ore/clase programate.

COMISIA DE COMBATERE A VIOLENTEI, PROTECTIA

SI SIGURANTA ELEVILOR

1. MITROI LUMINITA- presedinte;

2. FLOREA SIMONA

3.SIMONA VLASCEANU

4. DEACONESCU GABRIEL

5. PANAIT MIRELA

  Identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent şi a cauzelor care pot determina manifestări de violenţă a acestora.
Elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă individualizată pentru elevii implicaţi (ca autori sau ca victime) în cazuri de violenţă, prin care să se urmărească:
– conştientizarea consecinţelor actelor de violenţă asupra propriei persoane si asupra celorlalţi (colegi, cadre didactice, părinţi, prieteni etc.);
– prevenirea apariţiei dispoziţiilor afective negative (resentimentul, suspiciunea excesivă, iritabilitatea, ostilitatea, negativismul
– ameliorarea imaginii de sine (atitudine pozitivă faţă de sine, evaluarea corectă a calităţilor si a defectelor personale, percepţia pozitivă a experienţelor de viaţă, proiectarea unor experienţe pozitive pentru viitor);
 – dezvoltarea autonomiei (rezistenţă faţă de evaluările celorlalţi prin cristalizarea unui cadru intern de referinţă, valori personale pozitive);
– dobândirea autocontrolului privind impulsurile violente şi a capacităţii de autoanaliză a propriului area cadrelor didactice şi a personalului specializat ( psiholog, mediator).
 
 

COMISIA PENTRU CERCETAREA ABATERILOR SAVARSITE DE PERSONALUL DIDACTIC SI NEDIDACTIC

1. FLOAREA SIMONA- presedinte

2. SIMION VASILE

3. MITROI LUMINITA

4. STANA VALENTINA

 Se constituie în conformitate cu art. 119 alin 2 din Legea privind statutul personalului didactic
Si art. 28 lit. G din Regulamentul de organizare și functionare a unitatilor de învatamânt
preuniversitar, prin numirea acesteia de catre consiliul profesoral al Scolii.
 Atunci când comisia de disciplina functioneaza cu caracter permanent, acesteia îi revine rolul
de a monitoriza acele fapte savârsite de personalul Scolii care se pot constitui in abateri disciplinare, conform legislatiei în vigoare. Atunci când comisia de disciplina functioneaza cu caracter
permanent, aceasta poate fi sesizata de catre diferite persoane, sau se poate autosesiza în legatura cu
anumite fapte care se pot constitui în abateri disciplinare, conform legislatiei în vigoare, iar
comisia poate demara demersul privind cercetarea abaterilor prezumate.
 În cadrul cercetarii abaterilor prezumate, comisia de disciplina are urmatoarele atributii,
sarcini, competente Si responsabilitati:
a. Stabileste faptele Si urmarile acestora;
b. Stabileste împrejurarile în care au fost savârsite;
c. Stabileste existenta sau inexistenta vinovatiei;
d. Consemneaza Si îndosariaza orice alte date concludente referitoare la cazul cercetat;
e. Obligativitatea audierii celui cercetat Si verificarea apararii;
f. Înstiintarea în scris cu minim 48 ore înainte a persoanei dorita a fi audiata;
g. Înstiintarea în scris cu minim 48 ore înainte a persoanei caretrebuie sa dea declaratii scrise;
h. Consemnarea prin proces-verbal a tuturor declaratiilor verbale
rezultate în timpul audierii;
i. Anexarea la dosarul de cercetare a declaratiilor persoanei cercetate;
j. Anexarea la dosarul de cercetare a tuturor documentelor prezentate de persoana în
cauza în scopul apararii;
k. Constatarea prin proces-verbal al eventualului refuz din partea celui cercetat;
l. Permite persoanei cercetate de a lua cunostinta de toate actele cercetarii în scopul
producerii de probe în aparare.
 

COMISIA CEAC

DRAGUT FLORENTINA- presedinte

               1.   CACIULA LUMINITA
               2.   BOAMBESI ANA
               3.   NASTASE CRISTINA
               4.  SIMA LOREDANA
               5.  OLTEANU LĂMÂITA
 
(1) Înfiinţarea, componenţa si atribuţiile comisiei pentruevaluarea si asigurarea calităţii sunt precizate în ROFUIP art. 4si 44.

(2) Membrii comisiei vor fi alesi prin vot deschis în C.P. după ce îsi vor prezenta o scrisoare de intenţie si curriculum vitae;     

(3) Presedintele comisiei va fi ales prin vot deschis de către ceilalţi membri ai comisiei în sedinţa de constituire;

(4) Directorul va da decizie pentru constituirea comisiei. O copie pe care se menţionează „Conform cu originalul” pe care se aplică semnătura si parafa va fi pusă la dosarul comisiei;

(5) În baza metodologiei elaborate de MEC, comisia elaborează si adoptă propria strategie si propriul regulament de funcţionare.

(6) Membrii comisiei elaborează formulare tip în funcţie de obiectivele propuse pentru a extrage concluzii unitare.

(7) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii elaborează anual Raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea de învăţământ.

(8) Raportul este adus la cunostinţa tuturor beneficiarilor pe site-ul unităţii si este pus la dispoziţia evaluatorului extern. 

COMISIA PENTRU PERFECTIONARE

1. DINU CRISTINA- presedinte

2. DUMITRACHE ANA

3. FLOREA SIMONA

4. PANA LIANA

1. Se constituie si functioneaza în baza Regulamentului de organizare sfunctionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar, art. 31 lit. J, privind rolul consiliului de administratie în stabilirea componentei si atributiilor comisiilor de lucru din unitatea de învatamânt.
2. Comisia pentru perfectionarea si formarea continua a cadrelor didactice este formata din 4 membri, desemnati de catre consiliul de administratie, pe baza propunerilor realizate în cadrul consiliului profesoral.
Atributiile comisiei pentru perfectionarea si formarea continua a cadrelor didactice sunt stabilite de catre consiliul de administratie al scolii, în conformitate cu legislatia în vigoare si nevoile reale ale scolii în domeniul dezvoltarii resurselor umane:
b. Identificarea nevoilor de formare si perfectionare a cadrelor  didactice la nivelul anului Scolar în curs;
c. Asumarea obiectivelor fundamentale ale institutiei în privinta dezvoltarii resurselor umane, cu proiectie pe anul scolar în curs;
d. Colaborarea cu conducerea scolii în proiectarea, coordonarea si derularea unor programe de formare adresate cadrelor didactice din scoala;
e. Monitorizarea tuturor cadrelor didactice cu nevoi de formare pe anumite componente instructiv-educative;
f. Monitorizarea tuturor cadrelor didactice implicate în anumite programe si cursuri de perfectionare si formare continua;
g. Propuneri de îmbunatatire a sistemului de formare profesionala din scoala;
h. Identificarea unor noi programe si proiecte destinate perfectionarii si formarii continua a cadrelor didactice din scoala;
i. Participarea la cursuri de formare pe proiecte si programe comunitare;
j. Stimularea cadrelor didactice mai putin implicate în vederea participarii la programe Si proiecte comunitare;
k. Elaborarea unor scurte informari si rapoarte periodice privind perfectionarea si formarea continua a cadrelor didactice din scoala;
l. Monitorizarea progresului în plan instructiv-educativ si scolar în urma participarii cadrelor didactice la programele si cursurile de formare. 
 

COMISIA PENTRU PREGATIREA SI ORGANIZAREA CONCURSURILOR SI OLIMPIADELOR SCOLARE

 

1.MANEA COSMIN- presedinte

2. POPESCU NICULINA

3. MOTONEA CRISTINA

4. FLOAREA SIMONA

a)Asigură circulaţia informaţiei cu privire la concursurile şcolare ale elevilor de la ISJ către şcoală
b) Întocmeşte graficul de desfăşurare a concursurilor în acord cu cel transmis de către inspectorii de specialitate
d) Asigură participarea elevilor
e) Se preocupă de sălile de curs în care se desfăşoară concursurile, de birotica necesară,
f) Stabileşte profesorii supraveghetori şi pe cei evaluatori        
g) Urmăreşte planificarea şi realizarea orelor de pregătire suplimentară pentru examenele de   absolvire şi pentru concursurile şcolare

b) Centralizează datele privind participarea elevilor la concursurile şcolare.

COMISIA PENTRU OARGANIZAREA SERVICIULUI PE SCOALA

    NECULA DORINA- presedinte

    STROIE AURELIAN

    SIMION VASILE

    ZARESCU ELENA

1. Se constituie si functioneaza în baza Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar, art. 31 lit. J, privind rolul consiliului de administratie în stabilirea componentei Si atributiilor comisiilor de lucru din unitatea de
2. Comisia privind serviciul pe scoala este formata din 4 membri, alesi de catre consiliul de administratie al Scolii, la prima sedinta din noul an scolar.
3. Atributiile comisiei privind serviciul pe scoala sunt:
a. Coordonarea întregului serviciu pe scoala realizat de catre cadrele didactice si elevii de serviciu în timpul programului instructiv-educativ din scoala;
b. Realizarea graficului zilnic cu profesorii Si învatatorii de serviciu pe scoala, în conformitate cu programul Scolii Si orarul cadrelor didactice;
c. Realizarea graficului zilnic cu elevii de serviciu pe scoala, sarcinile, competentele si responsabilitatile profesorilor si învatatorilor de serviciu pescoala;
e. Face propuneri catre consiliul de administratie privind atributiile,sarcinile si responsabilitatile elevilor de serviciu pe scoala;
f. Monitorizarea serviciului pe scoala realizat de catre profesorii si învatatorii de serviciu;
g. Monitorizarea serviciului pe scoala realizat de catre elevii de serviciu;
h. Atentionarea profesorilor sau învatatorilor de serviciu care nu-si realizeaza corect sau integral sarcinile, competentele si responsabilitatile privind serviciul pe scoala;
i. Atentionarea elevilor de serviciu care nu-si realizeaza corect sau integral sarcinile si responsabilitatile specifice serviciului pe scoala;
j. Realizarea unei scurte informari lunare catre consiliul de administratie privind calitatea serviciului pe scoala;
k. Realizarea unui raport semestrial / anual privind serviciul pe scoala, înaintat conducerii scolii;
l. Sesizeaza conducerea Scolii sau consiliul de administratie cu privire la anumite disfunctionalitati în realizarea serviciului pe scoala;
m. Realizarea unui raport adresat consiliului de administratie pentru sesizarea cazurilor de
abateri repetate, sau abateri grave de la graficul serviciului sau de la corectitudine arealizarii acestui serviciu;
n. Colaboreaza cu comisia de disciplina pentru cercetarea unor abateri serviciul pe scoala;
o. Înainteaza propuneri catre consiliul de administratie pentru îmbunatatirea serviciului pe scoala. 
 

COMISIA PENTRU GESTIONAREA MANUALELOR 

MARINESCU CRISTINA-presedinte

INVATATORII

DIRIGINTII

Întocmeste si păstrează evidenta manualelor scolare;

Monitorizează corectitudinea evidentei manualelor scolare, la nivel de clase;

Întocmeste anual baza de date, în conformitate cu formularul tip, primit de la Comisia Judeteană de evidență si gestionare a manualelor scolare;

Monitorizează gestionarea manualelor scolare la nivelul unitătii;

Întocmeste raportul anual către Comisia Judeteană de evidentă si gestionare manualelor scolare, cu privire la situatia manualelor scolare existente

Întocmeste baza de date cu privire la deficitul de manuale scolare, în vederea redistribuirii de către ISJ între unitătile scolare

Propune casarea manualelor degradate, deteriorate, care nu mai pot fi utilizate.

COMISIA PENTRU PROGRAME SI PROIECTE

1. SIMA LOREDANA- RESPONSABIL

1. CACIULA LUMINITA

2. NEAGU MIHAELA

3. MITROI LUMINITA

4.DRAGUT FLORENTINA

5.MOTONEA CRISTINA

 Forme de colaborare:

a) Proiecte pe bază de parteneriat;
b) Asociere;
c) Programe;
d) Sponsorizări;
e) Protocol de colaborare.
 Forme de atragere a partenerilor în colaborare:
a) Prezentarea unor proiecte care necesită colaborare;
b) Popularizarea acţiunii şcolii prin pliante, afişe, emisiuni radio-TV, presă;
c) Campanii tematice;
d) Spectacole de atragere/sensibilizare.
 Atribuţiile comisiei:
Stabilesc noi colaborări şi parteneriate.
Căutată parteneri în ţară şi străinătate.
Elaborează proiecte pentru atragerea de fonduri extrabugetare.
Realizarea unui raport semestrial / anual privind activetatea comisiei, înaintat conducerii scolii. 

COMISIA PENTRU PROGRAMUL LAPTE -CORN

1. MARINESCU CRISTINA

2. DELICAN C-TIN

3. ROMONTI CARMEN

4. CONSTANTIN NADIA

5.CACIULA LUMINITA

 Comisia pentru aplicarea programului guvernamental “Lapte şi Corn” se compune din 6 membri desemnaţi de către Consiliul de Administraţie, la prima şedinţă din noul an şcolar.

 Atribuţiile Comisiei constau în:

– stabilirea efectivelor de copii ce beneficiază de program;

– anunţarea periodic a efectivelor către CJ.

– recepţionarea produselor lactate şi de patiserie.

– depozitarea produselor.

– distribuirea produselor.

– Realizarea unui raport semestrial / anual privind activitatea comisiei, înaintat conducerii şcolii.

COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII SCOLII

1 .CACIULA LUMINITA-responsabil

2. SIMA LOREDANA

3. DUTULESCU ROXANA

4.  LIPOVANU DIANA

5. NEAGU MIHAELA

Atributii:

–       actualizarea site-ului scolii;

–       amenajarea spatiului din interiorul si exteriorul scolii;

–       publicarea unor articole despre unitatea scolara in presa locala;